Wie zijn we?

 

'Theater van A tot Z'

een radicale keuze

 

 

Theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde en ETA uit Antwerpen hebben de voorbije jaren een breed publiek bereikt. Terwijl de eerste compagnie zich hoofdzakelijk bezighield met theater voor anderstaligen, richtte de tweede zich vooral op kinderen en jongeren die weinig gelegenheid hadden tot cultuurbeleving. Toch hadden onze inspanningen hetzelfde doel: iedereen die op het vlak van cultuur uit de boot dreigde te vallen aan boord halen. Het is die bijzondere maatschappelijke aanpak die ons naar elkaar toe heeft geleid. De ervaring van 15 jaar Fast Forward en 40 jaar ETA brengen we nu bijeen, want samen staan we nóg sterker. Daarom gaan we ook samenwerken onder één naam: ‘Theater van A tot Z’.t

 

Artistieke context

 

‘Theater van A tot Z’ wordt een grote speler in de cultuursector: in 2015 hebben onze beide theatergroepen samen meer dan 250 voorstellingen gespeeld, en in totaal zo’n 50.000 toeschouwers bereikt. Educatief willen we ons niet meer noemen, dat woord heeft in de loop der jaren een negatieve bijklank gekregen – ten onrechte. Maar we willen wel duidelijk zeggen waar we voor staan: via onze theaterproducties kiezen we radicaal voor onze doelgroepen, in een artistieke context. Wat we in het hedendaagse theater al te vaak zien gebeuren: men kiest radicaal voor de kunst, en ‘vergeet’ daarbijhet publiek. Wij willen onze doelgroepen betrekken bij kunst en cultuur, zelfs als ze daar weinig kaas van gegeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of technisch onderwijs, of anderstalige nieuwkomers.

 

'Theater van A tot Z’ wil kinderen, jongeren én volwassenen in contact brengen met cultuur en met relevante sociaal-maatschappelijke thema’s zoals pesten, mensenrechten, geweld of armoede. Tezelfdertijd sluiten onze voorstellingen nauw aan bij hun leefwereld. Alleen op die manier kun je hen écht raken en aan het denken zetten. Dankzij de samenwerking van onze twee toneelgroepen kunnen we nu spelen voor alle leeftijden: van de kleinste kleuters tot het laatste jaar van de middelbare school. En zelfs voor volwassenen.

 

Meertalig en divers

 

Het blanke, ééntalige Vlaanderen, dat bestaat niet meer. We leven in een meertalige wereld, waarin diversiteit een verrijking is. Aan die realiteit willen we niet voorbijgaan. We zetten dus volop in op inclusie, en willen bovendien naast anderstaligen ook doven/slechthorenden en

blinden/slechtzienden bereiken. Wie ons daarbij wil helpen, is bij deze van harte uitgenodigd.

 

Geef ons de tijd om onze plek te vinden in het cultuurlandschap, maar help ons daarbij: nodig ons uit. In scholen en cultuurcentra. Laat ons bewijzen dat we een meerwaarde zijn, zowel voor ons publiek als voor het hedendaagse theater. Met uw steun wordt ‘Theater van A tot Z’ een succes!

 

Peter Schoenaerts (vzw Fast Forward)

Dirk Dobbeleers (vzw Educatief Theater Antwerpen)