Workshops

Workshops

 

Fast Forward biedt hoofdzakelijk nascholingsworkshops 'dramatische expressie' voor leerkrachten en docenten aan. Af en toe begeleiden we ook expressieworkshops voor leerlingen of studenten. We werken het liefst met minimaal 12 en maximaal 25 deelnemers. Voor alle andere workshops op het gebied van Nederlands als tweede of als vreemde taal verwijzen we u graag naar www.scholingswinkel.be.

Expressieworkshops voor kleuters

in combinatie met de voorstelling 'SNIF!'

We stellen als nabespreking een workshop op maat samen, rond expressie, beweging, muziek en beeld. Aan bod komen: relevante woordenschat, verhalen, liedjes, knutsel- en spreekopdrachten. Indien gewenst leggen we de focus op één onderwerp, bijvoorbeeld op beweging of muziek. We werken altijd rond een thema. Bijvoorbeeld: ziek zijn, vriendschap, dieren, fruit en groenten, prinsen en prinsessen.

Workshops voor wie Nederlands doceert

van basisschool tot hoger onderwijs

Op een praktische manier laten we u zien hoe u dramatische expressie kunt gebruiken in uw lessen. We spelen taal- en toneelspelletjes en geven u tips om die ook in de klas te gaan spelen. We werken onder andere met dramatische teksten en gedichten, en laten u zien hoe u die kunt gebruiken om in de klas op een leuke en motiverende manier aan spreekvaardigheid, uitspraak of intonatie te werken. De precieze inhoud van de workshop bepalen we van tevoren in onderling overleg.

 

 

Hoeveel kost het?

 

De prijs varieerten is afhankelijk van de duur en het soort workshop. Laat ons gerust weten wat u wilt, of vraag meer informatie. Vlaamse scholen kunnen ons uitnodigen in het kader van het Dynamo 3 Project.

'

 

 

Theater van A tot Z' is de samensmelting van theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde en het Educatief Theater Antwerpen.