Welkom op de website van vzw Fast Forward. 


'Theater van A tot Z'

een radicale keuzeSinds 1 januari 2017 zijn theatergroep Fast Forward uit Vilvoorde en het Educatief Theater Antwerpen (ETA) samengesmolten tot ‘Theater van A tot Z’. Terwijl de eerste compagnie zich sinds 2001 hoofdzakelijk bezighield met theater voor anderstaligen, richtte de tweede zich sinds 1976 vooral op kinderen en jongeren die weinig gelegenheid hadden tot cultuurbeleving. Onze inspanningen hadden altijd hetzelfde doel: iedereen die op het vlak van cultuur uit de boot dreigde te vallen aan boord halen. Het is die bijzondere maatschappelijke aanpak die ons naar elkaar toe heeft geleid. De ervaring van 15 jaar Fast Forward en 40 jaar ETA hebben we dus bij elkaar gebracht, want samen staan we nóg sterker.

 

Artistieke context

 

‘Theater van A tot Z’ is een grote speler in de cultuursector: in 2015 hebben onze beide theatergroepen samen meer dan 250 voorstellingen gespeeld, en in totaal zo’n 50.000 toeschouwers bereikt. Educatief willen we ons niet meer noemen, dat woord heeft in de loop der jaren een negatieve bijklank gekregen – ten onrechte. Maar we willen wel duidelijk zeggen waar we voor staan: via onze theaterproducties kiezen we radicaal voor onze doelgroepen, in een artistieke context. Wat we in het hedendaagse theater al te vaak zien gebeuren: men kiest radicaal voor de kunst, en ‘vergeet’ daarbij het publiek. Wij willen onze doelgroepen betrekken bij kunst en cultuur, zelfs als ze daar weinig kaas van gegeten hebben. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen uit het beroeps- of technisch onderwijs, of anderstalige nieuwkomers.

 

'Theater van A tot Z’ wil kinderen, jongeren én volwassenen in contact brengen met cultuur en met relevante sociaal-maatschappelijke thema’s. Wij willen hen écht raken en aan het denken zetten.

 

Meertalig en divers

 

Het blanke, ééntalige Vlaanderen bestaat niet meer. We leven in een meertalige wereld, waarin diversiteit een verrijking is. Aan die realiteit willen we niet voorbijgaan. We zetten dus volop in op inclusie, en willen bovendien naast anderstaligen ook doven/slechthorenden en blinden/slechtzienden bereiken. Wie ons daarbij wil helpen, is bij dezen van harte uitgenodigd.

 

Help ons onze plek te vinden in het cultuurlandschap: nodig ons uit. We spelen in scholen, cultuurcentra, bibliotheken en bedrijven. Laat ons bewijzen dat we een meerwaarde zijn, zowel voor ons publiek als voor het hedendaagse theater. Met uw steun wordt ‘Theater van A tot Z’ een succes!

 

Peter Schoenaerts

Dagelijkse leiding© Fast Forward vzw, Franklin Rooseveltlaan 58, 1800 Vilvoorde